Sorthonung

Vad är sorthonung??
Nektarn från olika blommor har olika smak och färg. Genom att skatta honung från olika blommor är det möjligt att få fram ren s.k. sorthonung. Detta är möjligt endast för vissa blommor som har en riklig blomning eller blommar under en i övrigt dragfattig tid. Vissa år är det möjligt att få en maskroshonung som är guldgul och mycket aromatisk. I juli kan det vara möjligt att få vitklöver, hallon eller lindhonung. Under senhösten ger ljungen vissa år skörd i dessa trakter. Under hösten kan det också gå att få flytande skogshong, dvs. honung som håller sig flytande under lång tid. I andra delar av landet kan man få andra sorters honung från ex. mjölkört, raps och blåbär.
Honung har olika smak och färg beroende på var bina samlar nektarn. Nyslungad honung är alltid flytande men kristalliserar på kortare eller längre tid.

Maskrosor

Maskrosor i stor mängd på betesmark. Vissa år kan det bli ett överskott av denna guldgula honung.

Lind

Lindarna blommar i mitten av juli vid Bälinge kyrka. Ren lindhonung är en delikatess som det vissa år går att få i stor mängd.

Lönn

Lönnen ger ibland rikligt med nektar men aldrig i några överskott till biodlaren.
Hej!
Prova att göra en egen webbsida precis som jag.
Det är enkelt och du kan prova helt gratis.
ANNONS